Про продовження контракту на виконання обов’язків з начальником КП «Руднянське» Ткаченко П.О. 

                            Проект

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять п’ятої  сесії    УІ  скликання

 

Від                        листопада   2014 року                                                           №  ____

 

 

    Про  продовження  контракту

на виконання обовязків з начальником

КП «Руднянське»  Ткаченко П.О.

               

       Обговоривши  інформацію  сільського голови Кадирової А.Т. про позитивні зміни в роботі КП «Руднянське» ,  про  продовження контракту на виконання обов’язків  з начальником   Ткаченко П.О., відповідно до ст.26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади села Рудня Броварського району Київської області, Статуту КП «Руднянське»  сесія  сільської  ради

 

                                        

                                               В И Р І Ш И Л А :   

 

   1. Роботу    КП «Руднянське»  станом  на  01.11.2014 року  вважати  задовільною.

2. Враховуючи  фінансово – господарську нестабільність підприємства, доручити сільському  голові  Кадировій А.Т.  продовжити  контракт  на  виконання обовязків з начальником комунального підприємства «Руднянське»  Ткаченко  П.О. терміном на один рік з 01.10.14 року по 30.09.15 року .

                                            

 

      

          СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА                                            А.Т.Кадирова