Про пролонгацію терміну дії генерального плану села Рудня                                                                                                           Проект

 

                  

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22 позачергова сесія            VІ скликання

 

Від  « 29 »   березня  2013 року                                                _____

 

      Про пролонгацію терміну дії

генерального плану села Рудня

 

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності Руднянська сільська рада 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Генеральний план села Рудня Броварського району Київської області, що був розроблений та затверджений у 1982 році вважати безстроковим.

           

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                       А.Т.КАДИРОВА