Про розгляд звернення Асоціації органів місцевого самоврядування Київської області щодо запобігання прийняттю законопроекту №2342 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»                                                                                                                                 проект

                   

 

 

 

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять   п’ятої  сесії  VІ скликання

 

Від   «__»        липня   2013 року                                                        

 

   Про розгляд звернення Асоціації органів

місцевого самоврядування Київської області

щодо запобігання прийняттю законопроекту

№2342 « Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо запобігання та протидії

дискримінації в Україні»

 

                 керуючись статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань дотримання законності та правопорядку, з питань освіти, культури, охорони здоров'я, материнства  і дитинства та соціального захисту населення сесія сільської ради                                                                   

                                               В И Р І Ш И Л А : 

           1.Висловити негативне відношення до прийняття законопроекту №2342 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії  дискримінації в Україні».

          2.Просити Асоціацію органів місцевого самоврядування Київської області звернутися до Президента, Прем'єр – міністра та Голови Верховної Ради України щодо запобігання прийняттю законопроекту №2342 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії  дискримінації в Україні».

          3. Сільському голові направити дане рішення до Асоціації органів місцевого самоврядування Київської області.                                       

          4.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті сільської ради.

 

 

      СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                А.Т.Кадирова