Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2014 рік.    РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

        КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                          П Р О Е К Т

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

         Тридцятої  позачергової  сесії  VІ скликання

  

_________________  року                                                       

 

Про  сільський  бюджет Руднянської

сільської ради  на 2014 рік.

  

                          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 р.  “Про місцеве самоврядування”   частини 9 статті  75,статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України ,закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік “, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємства, середнього та малого бізнесу сільська рада

                            В И Р І Ш И Л А :

       1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 1383,6 тис. грн.

        Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету   визначити   у     сумі 1231,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 151,8 тис. грн.

     2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі  1383,6 тис. грн. ,у тому числі  обсяг  видатків загального  фонду бюджету у сумі  1231,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 151,8 тис. грн.  за  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток №2)  та головними розпорядниками коштів  (додаток № 3).

    3.Установити  розмір оборотної касової готівки сільського бюджету у сумі 1,0 тис.грн.

    4.Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів (додаток4) на 2014 рік:

                   - дотація вирівнювання місцевим бюджетам з районного бюджету у сумі 719,3 тис. грн.

                   - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг в населених пунктах КДК 41034400 в сумі 41,8 тис. грн.

                     5.Надати право сільському голові укладати в установленому порядку договори про надання короткотермінових позичок з управлінням державного Казначейства України в Київській області.

.                     6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду     сільського   бюджету   на   2014   рік  за  їх  економічною структурою відповідно   ст..55   Закону  України    “Про    Державний    бюджет    України на 2014 рік “:

оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110 )

нарахування на заробітну плату (код 2120 )

придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ( код 2220 )

забезпечення продуктами харчування ( код 2230 )

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

соціальне забезпечення ( код 2700 )

трансферти місцевим бюджетам ( код 2620 )

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

                     7. Дозволити сільському  голові протягом бюджетного періоду у виняткових випадках здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету, а також вносити зміни до бюджету в міжсесійний період з слідуючим затвердженням його на сесії сільської ради

                   8. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

               9.Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

  

 

   Сільський голова                            А.Т.Кадирова