Про внесення змін до бюджету Руднянської сільської ради на 2013рРУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області

 

П Р О Е К Т

                                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                         Двадцять четвертої позачергової  сесії VІ скликання

 

 Від  27 червня  2013  року                                                         

 Про внесення змін до бюджету

Руднянської сільської ради на 2013р.

 

         Відповідно до п.23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,згідно п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Броварської Районної Ради  сесія сільської ради

                                       В И Р І Ш И Л А :

 1. Згідно рішення сесії Броварської Районної Ради збільшити план доходів на суму 85000,00 грн. по  КДК 41020900(інша додаткова дотація).

           2.За рахунок іншої додаткової дотації  збільшити видаткову частину бюджету по КФК 010116 : КЕКВ 2111в сумі 62000,00 грн.

                                              КЕКВ 2120 в сумі 23000,00 грн.

 

                Сільський  голова                                          А.Т.Кадирова