Про внесення змін до Регламенту роботи Руднянської сільської ради Броварського району Київської області VIІ скликання щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

проект

 

РУДНЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

сьомої чергової сесії VІІ скликання

   травня 2016                                                   №

Про внесення змін до Регламенту роботи                                                                                                              Руднянської сільської ради    Броварського району Київської області                                                                           VIІ скликання щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

           Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.4 ст.55, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання  конфлікту  інтересів  під  час  прийняття  рішень сільською  радою, враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

    Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту роботи Руднянської сільської ради Броварського району Київської області VIІ скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 23 листопада 2015 року № 8:

1. Доповнити   Регламент роботи ради   Розділом ХІ та ст. 69  «Врегулювання конфлікту інтересів» з  наступним змістом:

 В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

 Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до сільської ради

 У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

   Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

   Відповідне повідомлення зачитується  сільським головою перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

    В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

    У разі якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

    Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійними  комісіями ради

     Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійні комісії сыльської ради.

 Сільський голова                                             О.П.Карчевський