Про внесення змін до регламенту роботи Руднянської сільської ради VII скликання щодо поіменного голосування.проект

        Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА                                             Броварського району   Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої  чергової  сесії  VІІ  скликання

 

Від          травня  2016  року                                                             №  

Про внесення змін до регламенту  роботи                                                                                Руднянської сільської ради VII скликання                                                                                     щодо поіменного голосування.

         На виконання Закону України від 26.11.2015 року № 842-VIII «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", щодо поіменних голосувань, з метою приведення Регламенту  сільської ради у відповідність  чинному законодавству,  керуючись п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

                                          В И Р І Ш И Л А:

 

 Внести зміни до Регламенту роботи  Руднянської сільської ради VII скликання, затвердженого рішенням другої чергової сесії сільської ради VII скликання від                                23 листопада 2015 року  за № 8, а саме:

1. Абзац 1 статті 23  глави 4 Регламенту «Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради» викласти в новій редакції:

      Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням (яке  забезпечує фіксацію результатів голосування кожного депутата ради в тому числі і сільського голови), окрім випадків, передбачених діючим законодавством України та цим Регламентом, відповідно до яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Абзац 3 статті 23 глави 4 викласти у новій редакції:  секретар сільської ради проводить підрахунок голосів депутатів, поданих за рішення сесії. Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування до відомостей поіменного голосування. Для проведення поіменного голосування секретар сільської ради заповнює  відомості  поіменного голосування по кожному  питанню порядку денного, підписує протокол сільський голова та секретар сільської ради. 

    Головуючий  сільської ради зачитує прізвище депутата, депутат встає і оголошує свою позицію з обговорюваного питання «за», «проти», «утримуюсь», «не голосую» . Напроти прізвища кожного депутата у розділах  сам депутат сільської ради відображає результат  голосування. Напроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, але не взяли участі у голосуванні, секретар сільської ради робить відмітку «не взяв участі у голосуванні», а напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, секретар сільської ради робить відмітку «відсутній». Відомості результатів голосування з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування та кількості осіб, що проголосували «за», «проти», «утримуюсь», а також осіб, які не взяли участі у голосуванні та осіб, які відсутні на пленарному засіданні, підписується сільським  головою та секретарем сільської  ради.

        У період  засідання сесії , при необхідності, секретар сільської ради проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

3.  Ст.26, глави 5  Регламенту «Протокол пленарного засідання ради»  доповнити пунктами такого змісту: 

 - До протоколу засідання ради додається: список  присутніх та відсутніх на засіданні депутатів, список запрошених осіб, відомості  поіменного голосування, які є його невід'ємною частиною,  

- Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті сільської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого терміну, також підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

4. Затвердити   відомість  поіменного голосування, що додається.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову                    Карчевського О.П. 

 

Сільський голова                                О.П.Карчевський

                                                                                                                                                                                                                        ВІДОМІСТЬ                                                                                                                                                  з результатами голосування

                  ______сесії  УІІ скликання Руднянської сільської ради                                                 Броварського району Київської  області від _______201__р.

Питання порядку денного:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Результати голосування

 

№з/п

Виборч.

округу

Прізвище, ім'я, по-батькові

за

проти

Утри-

мався

Не голосу-

вав   

підпис

1

5

Волощук Світлана Вікторівна

 

 

 

 

 

2

1

Десятнюк Олександр Петрович

 

 

 

 

 

3

12

Дудар Віктор Іванович

 

 

 

 

 

4

10

Ковшун Станіслав Дмитрович

 

 

 

 

 

5

7

Козловський Євгеній В'ячеславович

 

 

 

 

 

6

9

Компанець Юрій Григорович

 

 

 

 

 

7

8

Макаренко Надія Іванівна

 

 

 

 

 

8

13

Прохацький Володимир Павлович

 

 

 

 

 

9

4

Рак Тетяна Михайлівна

 

 

 

 

 

10

3

Руденко Олександр Павлович

 

 

 

 

 

11

14

Скоробагатько Ганна Пантеліївна

 

 

 

 

 

12

6

Слизюк Сергій Іванович

 

 

 

 

 

13

11

Циба Валентина Петрівна

 

 

 

 

 

14

2

Яцюк Петро Митрофанович

 

 

 

 

 

15

Сільський голова

Карчевський

Олександр  Павлович

 

 

 

 

 

  

   За   ___    ;  проти-  ____  ;    утримався _____  ;      не голосував________;

   

  Рішення   прийнято (не прийнято)

 

Сільський  голова                                                                          О.П.Карчевський

 

Секретар ради                                                                                 Н.І.Макаренко