Про внесення змін до рішення 11-ї сесії Руднянської сільської ради VІI скликання № 135 від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2017 рік» та додатків до нього                                          

Р У Д Н Я Н С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

                         БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ          ПРОЕКТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцятої позачергової  сесії VІI скликання 

 

Від      вересня 2017 року                                                                №_____   

 

про внесення змін до рішення 11-ї сесії Руднянської сільської ради  VІI скликання № 135 від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2017 рік» та додатків до нього 

Розглянувши пропозиції  головного бухгалтера Руднянської сільської ради, керуючись статтьою 78 Бюджетного кодексу України,статтьою 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування соціального розвитку сіл,бюджету,фінансів і цін, сесія Руднянської сільської ради

 ВИРІШИЛА: 

1.     Внести наступні зміни до рішення 11-ї сесії Руднянської сільської ради VII скликання №135 від  23 грудня 2016 року “Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2017 рік”:

1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри 2099,506 ,1907,506 ,192,0 замінити на “4335,31373”, 2177,36973 , 2157,94400.

1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри 2099,506 ,1907,506 ,192,0замінити на “4505,31373”, 2347,36973, 2157,9400.

1.3. У пункті 2 цифри  1907,5”, “192,0замінити на “2347,36973”, “2157,9400”.

1.4. Направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

  по загальному фонду сільського бюджету в сумі 170,0 тис. грн. по:

- сільська рада                                                                              –     70,0 тис.грн.,

- дошкільний навчальний заклад «Берізка»                          –   100,0 тис.грн.,

 

2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціального розвитку сіл,бюджету,фінансів і цін.

 

Сільський голова                                           О.П.Карчевський