Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2014 рік» за №260 від 31.07.2013р. 

РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області

 

                                                                      П Р О Е К Т

                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                     

Від   _________  2013 року                                                                             

   Про внесення змін до рішення сесії

«Про встановлення місцевих податків

і зборів на 2014 рік» за №260 від 31.07.2013р.

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статтей 265, 267 , пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, Закону України від 04.07.2013р. №403-VІІ, на виконання листа Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області  за №551/09/174/325 від 26.09.2013р.,  та з метою недопущення втрат надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сільська рада

 

                                                             ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до додатку 1 рішення  Руднянської сільської ради Броварського району Київської області №260 від 31.07.2013р.

 2. Розділ І додатку 1 до рішення  Руднянської сільської ради Броварського району Київської області №260 від 31.07.2013р. викласти в наступній редакції згідно додатку1.

 3.  Копію цього Рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

 

          Сільський  голова                                                       А.Т.Кадирова

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                               Додаток 1

 

                                                                                            до рішення  Руднянської сільської ради

 

                                                                                           Броварського району,Київської області

 

                                                                                             

 

Розділ І.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1.Платники податку:

 

         1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості.

 

        1.2.Визначення платників податку в разі перебування об`єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 

а) якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 

б)  якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 

в) якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

            2.Об”єкт оподаткування:

 

         2.1.Об”єктом оподаткування є об`єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

         2.2.Не є об`єктом оподаткування:

 

а) об`єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

 

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 

в) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об`єкта на одного платника податку;

 

г) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам , які відповідно до закону мають статус  багатодітних або  прийомних, або малозабезпечених сімей,опікунів, піклувальників  дітей,  але не більше одного такого об`є кта на сім`ю, опікуна, піклувальника.

 

г) гуртожитки.

 

д) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об`єкта на дитину.

 

 

 

 

 

            3.База оподаткування:

 

         3.1.Базою оподаткування є житлова площа об`єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

         3.2.База оподаткування об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 

         3.3.База оподаткування об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,  що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об`єкта оподаткування  на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об`єкт.

 

        3.4.У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об`єкта оподаткування , в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків) база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких  об`єктів з урахуванням норм підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті.

 

           4.Пільги із сплати податку:

 

        4.1.База оподаткування об`єкта/ об`єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості  – на 120 кв.метрів;

 

б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості  – на 250 кв.метрів.

 

в) для різних видів об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток(у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -  на 370 кв.метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

Пільги із сплати податку не надаються на об`єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

            5.Ставки податку:

 

          5.1.Встановити ставки податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати  в таких розмірах за 1 кв.метр  бази оподаткування:

 

- для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів – 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

- для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, або житлового  будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

-для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів - 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

-для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.метрів ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

            6.Податковий період.

 

          6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

            7.Порядок обчислення суми податку.

 

          7.1.Обчислення суми податку з об`єкта/об`єктівоподаткуванняі, які перебувають  у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органам за місцем податкової адреси (місце реєстрації) власника  житлової нерухомості у такому порядку:

 

а)за наявності у власності платника податку одного об`єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 4.1 пункту4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

б)за наявності у власності платника податку більше одного об`єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об`єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  «а» або «б»  підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

в)за наявності у власності платника податку об`єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об`єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1. пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об`єктів житлової нерухомості.

 

          7.2.Податкове повідомлення-рішення про суми/сум  податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об`єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за його податкової адреси (місцем реєстрації)  до 1 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

         Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою- платиком, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об`єкт. Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення - рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення  права власності на такий об`єкт.

 

      Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення- рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

    Нарахування податку та надсилання ( вручення) податкових повідомлень- рішень про сплату податку фізичним особам- нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

        7.3.Платники податку  мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

 Об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

Розміру житлової площі об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

Права на користування пільгою із сплати податку;

 

Розмір ставки податку;

 

Нарахованої суми податку.

 

      У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

      7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання   фізичних осіб, зобов`язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність  ця стаття ,  а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового(звітного ) кварталу подавати контролюючим  органам відомісті, необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об`єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

     7.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу  за місцезнаходженням об`єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

      Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об`єкт.

 

     

           8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об`єкта оподаткування податком

 

         8.1.У разі переходу права власності на об»єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об`єкт, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

        8.2.Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 

          9.Порядок сплати податку.

 

        9.1.Податок сплачується за місцем розташування об»єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету    згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

   Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських ( селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

 

          10.Строки сплати податку.

 

        10.1.Податкове зобов`язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                          Н.І.Макаренко