Про затвердження Програми розвитку футболу та спорту в селі Рудня Броварського району                                                                                                       Проект

 

Р У Д Н Я Н С Ь К А    СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району       Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої  сесії  УІІ  скликання

 

Від  27   травня   2016 року                                                       №_____

 

    Про затвердження Програми розвитку

футболу та спорту в селі Рудня  Броварського району

              

                    

         Заслухавши та обговоривши питання щодо прийняття Програми розвитку  футболу та спорту  в селі  Рудня  Броварського району на період 2016-2018 років, керуючись п.22  ст.26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»  сесія  сільської  ради

                                            

В И Р І Ш И Л А :

 

 

     1.Затвердити Програму розвитку футболу та спорту в с. Рудня  Броварського району на 2016-2018 роки, згідно додатку.

     3. Контроль за даним рішенням покласти на постійну  комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  материнства і дитинства та соціального захисту населення .   

     

      

        СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                      О.П.Карчевський

 

 Додаток до рішення             сьомої  сесії УІІ  скликання                __ від________________
Програма розвитку футболу та спорту в селі  Рудня

На  2016-2018 роки.

1.      Мета та основні завдання Програми.

Основною метою програми є: 

- створення необхідних умов для розвитку футболу та спорту в с.Рудня;

- забезпечення  залучення дорослих, дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом;

- пропаганда здорового способу життя;

- залучення населення регіону до занять фізичною культурою та спортом;

- пропаганда  фізичної культури та спорту серед різних верств населення с.Рудня.

Основними задачами Програми є:

-          посилення підтримки розвитку спорту та футболу в селі;

-          створення умов для залучення до занять спортом якомога більшої кількості дітей, молоді та дорослих;

-          впровадження в побут села здорового способу життя та забезпечення зайнятості їх у вільний час;

-          визначення шляхів стабільного і достатнього фінансового та матеріального забезпечення футболу та інших видів спорту в селі Рудня;

-          створення умов для залучення спеціалістів, тренерів , вдосконалення кадрового та науково-методичного забезпечення футболу та інших

-          видів спорту:

-          створення  дитячо-юнацьких    команд  з  футболу,

баскетболу, волейболу та інших видів спорту;

-           підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровад-

 ження нових організаційних форм пропаганди спорту в с. Рудня;

-           облаштування та будівництво нових спортивних майданчиків;

-          залучення бізнес структур села Рудня, пошук інвесторів для виконання даної програми через орган місцевої, районної та обласної виконавчої влади.

 

   2.Основні заходи забезпечення виконання Програми

        2.1.Забезпечити співпрацю ФК «Рудня» з федераціями  БРФФ, КОФФ, ФФУ та  з громадською організацією  «Дитячо-юнацька футбольна ліга  Київської області», щодо розвитку футболу та спорту в селі,використовуючи  різноманітні форми взаємодії,у тому числі шляхом укладання відповідних  договірних умов.

          Розширити співпрацю з ДЮСШ Броварського району та максимально використовувати  спортивний  комплекс  с.Рудня  для організації та проведення   спортивних змагань, турнірів, олімпіад з різних видів спорту.

   2.2.Завершити  облаштування  стадіону в с.Рудня.                                                                

   2.3.Побудувати майданчики по міні –футболу на  території Руднянської  ЗОШ- І-ІІІ ст.

  2.4.Сприяти створенню нових футбольних ,волейбольних,баскетбольних команд із  залученням до них жителів села.

  2.5. Забезпечити участь шкільних та інших команд в чемпіонатах   районного, обласного та інших значень.

  2.6. Проводити   сільські   змагання «Шкіряний м,яч» серед вуличних     команд.

  2.7.Забезпечити збірні команди с.Рудня  екіпіровкою.

  2.8.Затвердити штатну одиницю інструктора з фізичної культури.

  2.9.Створити умови для підвищення кваліфікації  тренерів.

  2.10.Систематично висвітлювати інформацію про спортивні події в селі,    районі і т.д. на сайтах с.Рудня,спортивного клубу та в інших засобах   масової інформації.

  2.11.Забезпечити медичний огляд всіх учасників змагань, а також медперсоналом при проведенні  спортивних змагань.

                3.      Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів передбачених  у  місцевому  бюджеті,коштів ФК «Рудня» з інших джерел фінансування.

 

     4.Програма розглянута та погоджена на засіданні Броварської міськ-        районної  громадської організації  Спортивний Клуб «Рудня».  

 

  травень  2016  рік.