Про затвердження Програми щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2017 році 

                                       Проект

                                     Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцятої чергової  сесії VІІ скликання

 

 від        січня    2017 року                                  № _________

 

 Про затвердження Програми щодо

оздоровлення та літнього відпочинку

дітей у 2017  році 

              З метою організації літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей влітку 2017 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, керуючись розпорядженням Президента України « Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків», постанови КМУ «Про затвердження державної програми відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 ВИРІШИЛА :

 

1.    1.  Затвердити Програму  щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2017   році.

(Програма додається). 

  2. Відповідальність за виконання Програми покласти на   Компанець О.П., директора ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

2.    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

Сі   сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і   

       дитинства та соціального захисту населення.       

 

  

           Сільський голова                                                   О.П.Карчевський

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 Рішенням сесії Руднянської  сільської ради

                                                           від  __01.2017 року     №____

 

  

ПРОГРАМА

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

 

СЕЛА РУДНЯ  В 2017 РОЦІ

 

 

 

с. Рудня

2017 рік

 

 

 1. Загальні положення .

 

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Особливо вразливою категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління. Турбота про здоров'я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час.

 

2. Мета і основні завдання програми

 

Головна мета програми є:

- створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення всіх дітей села Рудня;

- забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні;

Основними завданнями Програми є:

- збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні;

- забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля;

- ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним середовищем рідного краю та всієї країни;

- поліпшення матеріально технічного, науково - методичного забезпечення діяльності  Руднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

 

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством та передбачених на оздоровлення дітей. 

 

4.Очікувані результати виконання Програми

 

4.1. Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей - інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей з девіантною поведінкою;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей; 

 

5. Завдання Програми та її основні заходи

 

5.1.Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей:

 

5.1.1. Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей, приділивши особливу увагу оздоровленню дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей – інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя, талановитих та обдарованих дітей. Провести семінари-наради з педпрацівникам, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Червень . 

 

5.2. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення.

 

5.2.1.Провести виконком, сесії з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

 

5.2.2. Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками та працівниками СЕС та педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень .

 

5.2.3.Вжити заходів з благоустрою спортивних майданчиків та забезпечити належні умови їх функціонування в літній оздоровчий період.

 

Виконком сільської ради,

дирекціяЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень

 

5.2.4. Розробити план заходів щодо роботи на спортивних майданчиках, на стадіоні за місцем проживання в літній період із залученням вчителів з фізичного виховання та інструкторів по спорту з метою масової зайнятості дітей волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень

 

5.2.5.Забезпечити функціонування пришкільного табору при Руднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень.

 

5.2.6.Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і функціонуванням пришкільного табору. Підвищити відповідальність їх керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і здоров'я дітей.

Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів.

гол. лікар медамбулаторії.

Червень

 

5.2.7. Поліпшити харчування дітей дошкільного віку за рахунок збільшення в раціоні свіжих овочів, фруктів та соків.

 

Виконком сільської ради,

завідуюча ДНЗ.

Постійно

 

5.2.8. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Постійно

 

5.2.9. Організовувати в пришкільному оздоровчому закладі проведення тематичних семінарів з метою творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей, а також дітей, схильних до правопорушень та із соціально незахищених категорій населення.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Постійно 

 

5.2.10.Придбати путівки для оздоровлення обдарованих дітей, активістів громадського самоврядування, художньої самодіяльності та спорту.

 

Виконком сільської ради.

Червень

 

5.2.11.Організувати пільгове культурно-екскурсійне і транспортне обслуговування груп дітей під час канікул.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень

 

5.2.12. Забезпечити підготовку інформаційно - методичних матеріалів для пришкільного дитячого оздоровчого закладу з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей.

 

Працівники будинку культури,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

5.2.13.Забезпечити проведення культурно-масових заходів для дітей і молоді у сільському будинку культури, школі ,бібліотеці.

 

Працівники будинку культури,

бібліотеки.

Червень-серпень 

 

5.2.14.Сприяти організації дозвілля дітей схильних до правопорушень.

 

Працівники будинку культури,  бібліотеки.

Уповноважений дільничний інспектор.

 

5.2.15.Провести батьківські збори з метою попередження правопорушень, злочинів серед дітей і підлітків під час літніх канікул.

 

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень.

 

5.2.16. Вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей.

 

Броварський  ВП.

 

5.2.17. Забезпечити висвітлення проведення оздоровчої компанії 2017 року в міськрайонній газеті "Нове життя"

 

Постійно

 

6.Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

 

6.1. Вжити заходів щодо належного медичного обслуговування дітей, профілактики захворюваності, матеріально - технічного забезпечення медичних пунктів.

 

Виконком сільської ради,

гол. лікар медамбулаторії,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень.

 

6.2.Не допускати отримання в пришкільний дитячий табір харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно - санітарної експертизи.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

гол. лікар медамбулаторії.

Червень. 

 

6.3. Забезпечувати супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

гол.лікар медамбулаторії.

Червень.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О.П.Карчевський