Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за І півріччя 2014 рікРУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області

 

П Р О Е К Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                        Тридцять четвертої позачергової сесії VІ скликання

 

 

Від   _____________   2014 року                           №   

 

Про  затвердження звіту про виконання

місцевого бюджету за І півріччя 2014 рік   

  

                                 Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера Масло І.В.. про виконання місцевого бюджету сільської ради за І квартал 2014 рік, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради :

 

                                                В И Р І Ш И Л А :

 

                   1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету  за І півріччя 2014 рік  по доходах в сумі – 684,1 тис. грн. і по видатках  615,0 грн.

 

-         По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 641,9 тис. грн. і по видатках 593,1 тис. грн.

 

-         По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 42,2 тис. грн. і по видатках 21,9 тис. грн.

 

 

    Сільський голова                                А.Т.Кадирова

 

                                                  З  В  І  Т

 

                          Головного бухгалтера Руднянської сільської ради

               “Про виконання місцевого   бюджету ради за  І півріччя 2014 рік

 

 

  Головний бухгалтер повідомила, що доходи по загальному фонду сільської ради              склали   641,9 тис. грн.. Доходи без урахування трансфертів – 239,8тис. грн.

 

                          з них ;

                податок на доходи фіз..осіб                                     -  203,9 тис.грн.

               збір за провад.деяких вид.підпр..діяльн.               -   4,7 тис. грн.

               фіксований сільськогосп. податок                          -   0,7 тис. грн.

               держмито                                                                   -   10,2 тис. грн.

               плата за землю                                                          -   20,3 тис. грн.   

               Дотація                                                                      -  402,1 тис. грн.

 

  План за  І півріччя  2014р.(без урахування трансфертів)    -  212,7 тис.грн.

                              % виконання плану    - 112,7%

                             

  Видатки за І півріччя  2014р.по загальному фонду бюджету склали  -  593,1 тис. грн.

                           з них ;

                оплата за харчування                    -    27,,01 тис. грн.

                заробітна плата з нарахуванням  -    410,6 тис. грн.

                комун. послуги та енергоносії      -   154,2 тис. грн.

.

                                                в тому числі  ;

 

                сільська рада                              -  144,7 тис. грн.

                           в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями    -  102,4 тис. грн.

                                     Електроенергія      -   41,1 тис. грн.

                                     Оплата послуг        -   1,2 тис. грн..

                                    

                                      

                Дитячий садок         -  396,3 тис. грн.

                           В т.ч. заробітна плата з нарахуваннями  - 266,7 тис. грн.

                                      комун. послуги та енергоносії      - 102,5 тис. грн..

                                      Харчування                       - 27,1 тис. грн.   

                                     

                                      .

                 Будинок культури    -   27,7 тис. грн.

                           В т.ч. заробітна плата з нарахуваннями     -   22,4 грн.

                                       Електроенергія      -   5,3 тис. грн.

                           

 

                 Бібліотека                  -        24,4 тис. грн.

                           В т.ч.   заробітна плата з нарахуваннями    19,1 тис. грн..

                                         Електроенергія      -   5,3 тис. грн.

                                       

По спеціальному фонду (кошти отримані як плата за послуги ) за І півріччя 2014 рік       

                          

             Залишок на 01.01.2014 р. складає 158,0 тис.грн.

                 Надходження  склали – 33,9 тис. грн.

                 Батьківська плата                     -    15,9 тис. грн..

                 Аренда майна                           -     18,0 тис. грн.

                 

               Видатки склали   -  21,9 тис. грн.

                  Харчування    -  17,7 тис. грн.

                  Електроенергія  - 0,5 тис. грн.

                   Канц. товари   - 3,4 тис. грн..

                 

По спеціальному фонду( кошти отримані за іншими джерелами власних          надходжень) за І півріччя 2014рік:

Залишок на початок року  - 0,6 тис. грн.

 

Надходження склали 8,1 тис.грн.

 

  

Заборгованість

Станом на 01 липня  2014 року налічується кредиторська заборгованість:

 по загальному фонду в   сумі   51,7тис. грн. а саме :

- оплата електроенергії – 11,1тис. грн.,

- оплата за продукти харчування – 6,2тис. грн.

- оплата праці – 25,0 тис. грн.

- нарахування на оплату праці – 9,3тис. грн.

 

Запозичення

За І півріччя 2014 року в зв`язку із скрутним фінансовим становищем з єдиного казначейського рахунку було отримано короткотермінову позику на покриття тимчасових касових розривів, що виникла під час виконання загального фонду  місцевого бюджету, в сумі 336863,00 грн., які були спрямовані на видатки по заробітній платі, харчуванню, оплаті комунальних послуг.

Сума непогашеної короткотермінової позики станом на 01.07.2014року відсутня.

 

 

   Головний бухгалтер                                    І.В.Масло