Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за І півріччя 2017 року                                               РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                             ПРОЕКТ

Броварського  району   Київської  області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

Вісімнадцятої  позачергової  сесії  VІІ скликання

 від      вересня 2017   року                                                         № ______   

Про  затвердження звіту про виконання

місцевого бюджету за  І півріччя  2017  року 

                                 Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера Зіненко А.О. про виконання місцевого бюджету сільської ради за  І півріччя 2017 року, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради : 

                                                В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету  за І півріччя 2017 року  по доходах в сумі – 1410,2 тис. грн. і по видатках  1251,4 тис. грн.

 

-         По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 1329,6 тис. грн. і по видатках 1084,3 тис. грн.

 

-         По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 80,6 тис. грн. і по видатках 167,1 тис. грн.

 

 

                     Сільський голова                                О.П.Карчевський

 

 

З  В  І  Т

 

Головного бухгалтера Руднянської сільської ради

“Про виконання місцевого   бюджету ради за I півріччя 2017 року

 

  Головний бухгалтер повідомила, що доходи по загальному фонду сільської ради              склали   1329,6 тис. грн.. Доходи без урахування трансфертів – 407,9 тис. грн.

 

                          з них ;

               

               14040000 Акцизний податок                                                          -   16,5 тис. грн.

               18010100 Податок на нерух.майно(юр.)                                       -   1,0 тис. грн.

               18010500 Зем.податок з юр.осіб                                                    -   3,4 тис. грн.

               18010600 Орендна плата з юридичних осіб                                 -   28,6  тис. грн.

               18010700 Зем.податок з фіз..осіб                                                   -   55,7  тис. грн.

               18010900 Орендна пл.. з фіз.. осіб                                                 -   12,6  тис. грн.

               13010200 Рентна плата за спец.вик. лісов ресурсів                      -  4,3  тис. грн.

               18050400 Єдиний податок з фіз..осіб                                           -   246,6 тис. грн.

               18050500  Єдиний податок з сільськогосп. товаровиробників  -   34,0 тис. грн.

               22090000 Держ.мито                                                                      -   3,0 тис. грн.

               11020100 Податок на прибут. під-ств,що знах.у комун.влас     -  1,8 тис. грн.

               Інше                                                                                                  -  0,4 тис. грн.

 

               41035003  Інша субвенція                                                            -  921,7 тис. грн.

 

 

  План за І півріччя 2017р.(без урахування трансфертів)   - 244,7 тис.грн.

                              % виконання плану    - 166,68 % або 163,2 тис. грн..                             

 

  Видатки за І півріччя 2017р.по загальному фонду бюджету склали  -  1084,3 тис. грн.

                           з них ;

 

                оплата за харчування                      -    65,5 тис. грн.

                заробітна плата з нарахуванням      -    751,9 тис. грн.

                комун. послуги та енергоносії         -   212,8 тис. грн.

                оплата послуг(крім комунальних)  -    54,1 тис. грн.

                                                в тому числі  ;

 

                сільська рада                              -  274,1тис. грн.

                           в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями    -  190,9 тис. грн.

                                     Електроенергія      -   81,3 тис. грн.

                                     Оплата послуг        -   1,9 тис. грн..

                                    

                                      

                Дитячий садок                          -  810,2 тис. грн.

                           В т.ч. заробітна плата з нарахуваннями  - 561,0 тис. грн.

                                      комун. послуги та енергоносії      - 131,5 тис. грн..

                                      оплата за харчування                     -  65,5 тис. грн.

                                      оплата послуг                                  - 52,2 тис. грн                            

                                

По спеціальному фонду (кошти отримані як плата за послуги ) за І півріччя  2017 року       

                          

             Залишок на 01.01.2017 р. складає 170,9 тис.грн.

               

                 Надходження  склали –80,6тис. грн.

 

                 Батьківська плата   -    61,7 тис. грн..

                 Аренда майна         -     18,9 тис. грн.

                 

               Видатки склали   -  167,1 тис. грн.

 

                  Харчування         -56,7 тис. грн.

                  Послуги               -110,4 тис. грн.

                 

По спеціальному фонду( кошти отримані за іншими джерелами власних          надходжень) за І півріччя 2017року:

Залишок на початок року  - 0,2 тис. грн.

 

Надходження склали 0 тис.грн.

 

Видатки склали 0 тис. грн.

 

Заборгованість станом на 01.07.2017 року налічується:

1.Дебіторська заборгованість:

По спеціальному фонду в сумі 11,3 тис. грн. батьківська плата (ДНЗ «Берізка»)         

 

 

              Головний бухгалтер                                    А.О.Зіненко