Про звільнення від оплати за харчування окремих дітей в ДНЗ «Берізка» с.Рудня                            Проект

 

                    Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцятої  чергової  сесії    УІІ  скликання

 

Від        січня   2017 року                                                    № 

 

Про звільнення від оплати за харчування                                                                                           окремих дітей в ДНЗ «Берізка»  с.Рудня

    Розглянувши   заяву  громадянки  Нагорної  Анни  Іванівни про звільнення від оплати за харчування  її  дитину-інваліда , яка  відвідує ДНЗ «Берізка»,  сім’я  Нагорної А.І. є ще і багатодітною, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,  Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII, керуючись статтею 35 Закону України  „Про дошкільну освіту та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія сільської  ради

В И Р І Ш И Л А :

     1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей- інвалідів , які отримують державну  соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу  інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам», які  відвідують  комунальний дошкільний навчальний заклад «Берізка» с.Рудня, а саме:

     -  Звільнити з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 рік  від оплати за харчування у дошкільному навчальному закладі «Берізка»  с.Рудня  дитину-  інваліда  Нагорного  Дмитра  Олеговича, 03.08.2012 року.

       2 . Дане рішення направити завідуючій дошкільним  навчальним  закладом «Берізка»  Москаленко М.П.  для відому.

 

 

   Сільський  голова                                                         О.П.Карчевський