ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУПовідомлення

про оприлюднення проекту

регуляторного акту

Шановні мешканці с. Рудня!

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», на підставі ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Руднянська сільська рада  повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Руднянської сільської ради: „Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Руднянської сільської ради ”

  Проект  рішення, аналіз регуляторного впливу та детальні розрахунки тарифів розміщено на сайті Руднянської сільської ради  http://www.rudnya-rada.gov.ua в розділі "Публічна інформація".

Обґрунтовані зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються розробником у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою:

Київська обл., Броварський р-н, с. Рудня, вул. Шкільна, 22, тел.: 04594-92219

Проект рішення

"Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», на підставі наданих розрахунків, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 2 «а» ст. 28, ст. 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУДНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ :

1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території Руднянської сільської  ради згідно розрахунку Додаток № 1 до даного Рішення:

а) для мешканців багатоквартирних будинків житлового масиву с. Рудня – 15 грн/мешканець (1 місяць);

б) для мешканців приватного сектору, які проживають на території Руднянської сільської ради  -  15 грн./мешканець (1місяць);

2. Секретарю сільської ради :

 - довести тарифи до відома споживачів.

 - ввести тариф в дію через 1 (один) місяць з дня його опублікування.

 

Сільський голова                                                                                       О.П. Карчевський

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому

Руднянської сільської ради Броварського району  Київської області

"Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Руднянської сільської ради"

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 p. № 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконкому Руднянської сільської ради "Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Руднянської сільської ради"

1.       Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

            Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 (із змінами, внесеними згідно постанови КМУ від 08.07.2009 року №692 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”) підвищення тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів зумовлено рядом факторів, з врахування місцевих особливостей надання вищевказаних послуг.

 Послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів є збитковим.

Збиткова діяльність зумовлена невідповідністю тарифів щодо витрат, які фактично несе підприємство.

 З незалежних від підприємства причин значно зросла собівартість послуг:

- збільшення мінімальної заробітної плати із 1600 грн.(закладений в діючий тариф ) до 3200 грн.;

- збільшення витрат на паливно – мастильні матеріали: бензин А-80: із 19,37 грн. (без ПДВ) до 23 грн. (без ПДВ); газу(пропан): із 9,50 грн. до 11,50 грн.; мастила: із 22,00грн.(без ПДВ) до 45,00грн. (без ПДВ); захоронення твердих побутових відходів: із 45 грн. до 110 грн.; запчастини, електроенергію та інше).

2. Визначення цілей регулювання.

            Погодження тарифів з вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться відповідно до вимог статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, Закону України „Про житлово–комунальні послуги”, Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 (із змінами, внесеними згідно постанови КМУ від 08.07.2009 року №692 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”) та інших нормативно – правових актів.

            Метою розроблення проекту рішення виконавчого комітету є забезпечення беззбиткової діяльності з надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів шляхом приведення тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів до рівня економічно обґрунтованих витрат, створення рівних умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення якості обслуговування.

3. Альтернатива запропонованому регуляторному акту

            Збереження діючого рівня тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих та побутових відходів призведе до подальшого загострення фінансового становища підприємств через невідповідність існуючого тарифу щодо фактичних витрат, що в свою чергу ускладнить утримання рухомого складу автотранспорту у належному технічному стані . Тому єдиною альтернативною діючому регуляторному акту може бути прийняття Рішення виконавчого комітету про погодження нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

            Непогодження поданих розрахунків тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів призведе в свою чергу до погіршення якості надання послуг, збитковості надання послуги, погіршення екологічного стану території населеного пункту.

4.  Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

            Тарифи на послуги з вивезення та утилізації твердих та побутових відходів сформовані у відповідності до Закону України „Про житлово–комунальні послуги”, Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010(із змінами, внесеними згідно постанови КМУ від 08.07.2009 року №692 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”.). Діючі тарифи не відповідають ринковим умовам, зростають фактичні витрати на основні складові тарифу.

             Проект Рішення підготовлено на підставі поданих економічно обґрунтованих розрахунків тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

             Прийняття нових економічно обґрунтованих тарифів у регуляторному акті дозволить стабілізувати фінансову ситуацію підприємства, ліквідувати збитковість даного виду діяльності та сприятиме розширенню конкурентного середовища на ринку вивезення твердих побутових відходів.

5.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 

            На ефективну реалізацію регуляторного акта, яким погоджуються тарифи на послуги з вивезення та утилізації ТПВ впливає ряд зовнішніх показників, а саме : подальше зростання на державному рівні вартості паливно  – мастильних матеріалів, мінімальної заробітної плати, витрат на ремонт та технічне обслуговування транспорту, що призводить до зростання фактичної собівартості послуг і відповідно до зниження здатності підприємства покривати фактично понесені витрати.

            Погодження запропонованих тарифів дасть можливість підприємству оперативно реагувати на ринкові зміни, що позитивно вплине на фінансово – економічні результати діяльності підприємства.

6.  Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання , яке запроваджується

            Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

- сприяє не допущенню недобросовісної конкуренції серед підприємств та створює рівні умови для залучення нових підприємств для надання зазначених послуг;

- зменшення реальних доходів суб’єктів господарювання, населення в зв’язку з ростом тарифів на вивезення та утилізацію ТПВ.

- забезпечує беззбиткову діяльність підприємства ;

- запобігає необґрунтованому завищенню вартості послуг з вивезення та утилізації ТПВ;

- покращення якості послуг;

- забезпечення соціальної спрямованості державної політики у сфері надання послуг з вивезення та утилізації ТПВ

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії регуляторного акта.

З метою відстеження результативності рішення виконавчого комітету Руднянської сільської ради „Про погодження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів” пропонуються такі заходи:

- аналіз контролюючими органами фінансової звітності підприємства;

- обговорення результатів та наслідків прийнятого регуляторного акта;

- вивчення думки громадськості щодо вартості послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів;

Зазначене Рішення вважається діючим до моменту внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010(із змінами, внесеними згідно постанови КМУ від 08.07.2009 року №692 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”), а також, в разі подальшого зростання вартості складових тарифу

8. Показники, за якими буде відстежуватись результативність регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта спрямоване недопущенню недобросовісної конкуренції серед підприємств та створюватиме рівні умови для залучення нових підприємств для надання послуг.

 При визначенні ефективності впровадження рішення будуть враховуватись результати фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження.

 Для відстеження наданих послуг з вивезення та утилізації твердих  побутових відходів будуть використовуватись матеріали статистичної звітності суб’єкта господарювання, на базі якого розрахована ефективність прийняття рішення.

 Базове відстеження : до 1 року після набрання чинності Рішення.

 Повторне відстеження : до 2 років з дня набрання чинності Рішення.

 

Сільський голова                                                                                       О.П. Карчевський

 

Додаток №1

до рішення Виконкому

Руднянської сільської ради

Плановий розрахунок тарифів

на послуги зі збирання та вивезення ТПВ

 

 

Статті витрат

 

 

Плановий обсяг надання послуг – 672,82т на рік

Грн.

І.

Прямі матеріальні витрати

75800,00

1.1.

Паливо на технологічні потреби (газ)

54200,00

1.2.

Оренда автомобіля

21600,00

ІІ.

Прямі матеріальні витрати з оплати праці

93696,00

2.1.

Основна з/п

76800,00

2.2.

ЄСВ

16896,00

ІІІ.

Загальновиробничі витрати

86171,68

3.1.

Захоронення ТПВ

74171,68

3.2.

Виконання ремонтно- налагоджувальних робіт

12000,00

ІV.

Адміністративні витрати

105894,00

4.1.

Основна з/п

76800,00

4.2.

ЄСВ

16896,00

4.3.

Банк, канцелярія, звітність

12198,00

 

Собівартість

361561,68

 

Рентабельність 10%

36156,16

 

Витрати всього

397717,84

 

Вартість збирання та вивезення 1т ТПВ населення(96,4%)

591,13

 

Тариф на послуги зі збирання та вивезення ТПВ  на 1 особу на рік

180,00

 

Тариф на послуги зі збирання та вивезення ТПВ  на 1 особу на місяць

15,00

 

 

 

 

Вартість збирання та вивезення 1т ТПВ для бюджетних установ (1,56%)

590,90