Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат                  

  

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  28  вересня  2016року                                                                    № 73

 

Про затвердження розміру фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію,

та порядку відшкодування цих витрат

 

            На виконання ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», ст.ст. 40, 59, 73  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,  у виконавчому комітеті  Руднянської  сільської ради  (додається).

1.2. Норми витрат на копіювання або друк документів, що  надаються за запитами на інформацію,  у виконавчому комітеті  Руднянської  сільської ради  (додається).

1.3. Зразки рахунків на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, у виконавчому  комітеті  Руднянської  сільської ради  (додається).

2.Нарахування  розміру  витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію покласти на головного бухгалтера  Руднянської сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, житлово-комунального господарства.

 

     Сільський  голова                                                                     О.П.Карчевський

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету за №73

                                                                                                          від  28.09.2016р

 

ПОРЯДОК

відшкодування витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію, у виконавчому комітеті

Руднянської сільської ради

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються  виконавчим комітетом  Руднянської  сільської ради  за запитами на інформацію.

2. Відповіді  на запити  на  інформацію  надаються безкоштовно:

            - запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо  інше не передбачено законом;

            - особі у разі надання інформації про неї.

3. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається власником запитуваної інформації, який готує відповідь за запитами на інформацію.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Оплата рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється на відкриті в органах Державної казначейської служби України рахунки бюджетних установ шляхом безготівкового перерахунку через будь-яку банківську установу, зручну для запитувача.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідним структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація та до якого надійшов запит, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, структурний підрозділ, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

            5. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

 

 

Секретар виконкому                                                                       Н.І.Макаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету за №73

від  28.09.2016р.

 

 

РОЗМІРИ

плати за копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію виконавчому  комітету

  Руднянської  сільської ради

Послуга, що надається

Граничні  норми витрат

Копіювання  або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка мінімальної заробітної  плати за виготовлення однієї   сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка  мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання  або друк копій  документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з  відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення,  приховування тощо (у тому числі  двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та  друку документів.

 

 

 

Секретар  виконкому                                        Н.І.Макаренко

 

 


                                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету за № 73

                              від  28.09.2016 р.

 

 

З Р А З О К

рахунку на відшкодування витрат

на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

виконавчому комітету Руднянської  сільської ради

Надавач послуг:                   ___________________________________________

Реєстраційний рахунок:      ___________________________________________

МФО банку:                         __________________

Код ЄДРПОУ:                      __________________

 

Платник: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

РАХУНОК № ___________

 

від "_____" ______________ 201__ року

 

 

Найменування

Вартість виготовлення

1 арк

(без ПДВ),грн.

Кількість

аркушів, од.

Ціна

(без ПДВ),

грн.

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на  інформацію

 

 

 

Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового телефонного та іншого зв'язку

 

 

 

 

Всього до сплати: ____________________________________________________________

        ____________________________________________________________

(сума числом та прописом)

 

 Виконавець                                                                        ____________________________

(підпис)                                                                                      посада (П.І.Б.)

 

Сільський  голова                  (підпис                                  ___________________________

 

                     

 

 Секретар  виконкому                                        Н.І.Макаренко

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету  Руднянської  сільської ради «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,

та порядку відшкодування цих витрат»

 

1. Визначення проблеми та її аналіз

            Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до ч.1 статті 21 вказаного закону інформація на запит надається безкоштовно. Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що «у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк». Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Згідно з чч. 3, 4 статті 21 у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно, також не стягується плата за копіювання та друк при наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес. Станом на теперішній час посадові особи Руднянської  сільської ради  безкоштовно надають інформацію запитувачам інформації. Оскільки особа – запитувач інформації має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту, то за відсутності здійснення плати за копіювання або друк документів може виникнути ситуація, коли запитувачі інформації зловживатимуть своїм правом на отримання інформації. Проблеми забезпечення доступу до публічної інформації та економії і раціонального використання бюджетних коштів, не можуть бути вирішені інакше, як встановленням плати за копіювання або друк документів (обсягом більше 10 сторінок), що містять публічну інформацію.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

             Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом розробки  виконавчим комітетом чіткого порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є сільська рада та її виконавчий комітет, а також встановлення розміру цих витрат, у зв’язку з тим, що Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або внесення змін до них

            Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або внесення змін до них, оскільки такі регуляторні акти сільською радою не приймалися. Для забезпечення широкого залучення громадськості до обговорення проблеми, дотримання принципів відкритості та прозорості пропонується затвердження розробленого проекту рішення за регуляторною процедурою.

 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

            Прийняття регуляторного акта дасть можливість забезпечити часткове відшкодування витрат сільської ради на копіювання (друк) документів обсягом понад 10 сторінок, що містять публічну інформацію, та уникнути зловживання запитувачами публічної інформації своїм правом на доступ до публічної інформації. Прийняття регуляторного акту не призведе до негативного впливу на господарську діяльність суб’єктів господарювання, фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, оскільки право на отримання інформації від суб’єктів владних повноважень є добровільним, а не обов’язковим. Плата стягується не за надання інформації взагалі, а тільки за витрати на виготовлення копій документів за запитами за умови, коли обсяг буде становити більш як 10 сторінок. Суб’єкти господарювання та населення зможуть чітко вираховувати суми коштів, необхідних для отримання документів, що містять публічну інформацію. Крім того даний регуляторний акт буде сприяти недопущенню можливих корупційних проявів з боку суб’єкта владних повноважень.

5. Визначення цілей прийняття державного регулювання

            Ціллю прийняття регуляторного акта є урегулювання відносин у сфері відшкодування витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до  ради, з метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; а також забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

            6.1. Збереження існуючого стану, оскільки частина 1 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що інформація на запит надається безкоштовно. Разом з тим, частинами другою та третьою цієї ж статті встановлено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, а розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

            6.2 Передбачення в сільському бюджеті додаткових коштів для копіювання (друку) документів за запитами на інформацію, оскільки реалізація сільською радою та її виконавчим комітетом норми закону щодо безкоштовного надання інформації, у разі не встановлення розпорядником інформації розміру плати за копіювання або друк документів, потребує додаткових коштів з місцевого бюджету. Зокрема йдеться про закупівлю офісного паперу, картриджів для принтерів, ксероксів, покриття експлуатаційних та комунальних витрат. При прийнятті місцевого бюджету на рік необхідно передбачати відповідні видатки. Разом з тим, планово і в необхідному обсязі передбачити потрібні кошти неможливо, оскільки неможливо передбачити наперед кількість інформаційних запитів та обсяг інформації, яка за ними буде надаватися.

 

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей            Проект даного регуляторного акта повністю відповідає повноваженням сільської ради та її виконавчому комітету, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та принципам державної регуляторної політики щодо доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, збалансованості інтересів з урахуванням громадської думки. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з огляду на можливість його виконання та ефективну його реалізацію.

            Затвердження цього регуляторного акта дасть можливість досягти визначені цілі та привести у відповідність до вимог чинного законодавства України питання стосовно забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

            Вказаним проектом рішення пропонується встановити розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки документів формату А4 та меншого розміру, в тому числі, двосторонній друк).

            Також визначено витрати за копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, в тому числі двосторонній друк (0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки), а також копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, в тому числі двосторонній друк (0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки).     

Проектом рішення пропонується впровадити відповідний Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію. Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити ряд організаційних заходів:

            - інформування громадськості про його зміст та вимоги шляхом оприлюднення на офіційному сайті  Руднянської  сільської  ради rudnya-rada.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика»)

            - проведення відстежень результативності його дії та внесення, у разі необхідності, змін і доповнень.

 

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

            Досягнення визначених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, який містить чітко визначений Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до сільської ради чи її виконавчого  комітету та розмір цих витрат.

            За результатами відстеження результативності дії цього регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

 

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

            Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребують додаткових витрат коштів з місцевого бюджету. Прийняття рішення:

            - дасть можливість зменшити витрати з сільського бюджету на копіювання та друк документів за запитами фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

            - не призведе до обмеження прав членів територіальної громади та до негативного впливу на господарську діяльність суб’єктів господарювання та додаткових матеріальних витрат фізичних осіб, оскільки згідно з частиною 4 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» «при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується».

 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

            Ухвалення проекту рішення дозволить сільській раді та її виконавчому комітету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Забезпечить прозорість, доступність, чіткість, урегульованість процесу взаємодії між громадянами, суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та суб’єктами владних повноважень.

 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

            Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім заходів, необхідних для здійснення владних повноважень, наданих відповідно до нормативно-правових актів України. Після прийняття зазначеного проекту рішення немає необхідності вносити зміни до інших нормативно-правових актів чи приймати нові. Прийняття проекту рішення забезпечить встановлення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Руднянська сільська рада та її виконавчий  комітет.

 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

            Існують певні ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта, а саме: зміни у чинному законодавстві України щодо забезпечення доступу до публічної інформації та розвиток інформаційних технологій. При унесенні змін до нормативно-правових актів діючого законодавства чинного законодавства та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на неї, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

 

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

            Строк дії регуляторного акта пропонується визначити безстроковим, оскільки дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» є необмеженою у часі.

 

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Відповідно до частини 5 статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості громадян з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Таким джерелом інформації є офіційний сайт Руднянської  сільської ради                rudnya-rada.gov.ua Показником результативності проекту рішення виконкому                                 Руднянської ради буде слугувати зменшення витрат (за статистичними даними) з місцевого бюджету на копіювання та друк документів за запитами на інформацію.

 

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття

            Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися управлінням організаційно-господарського забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету.

            Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців після набуття ним чинності, шляхом визначення ступеня досягання цілей, задекларованих при прийнятті вказаного акту.

            Повторне відстеження пропонується здійснити через рік після набуття чинності проектом регуляторного акта.

            Періодичне відстеження здійснюється 1 раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

           

У разі виявлення неврегульованих проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

            Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За результатами проведення відстеження розробниками готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті  Руднянської  сільської ради   rudnya-rada.gov.ua

 

 

 

Секретар  виконкому                                            Н.І.Макаренко