Про надання пільги дітям учасників бойових дій з оплати за харчування в ДНЗ «Берізка» с.Рудня                                                                                             

РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області     

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                      Дванадцятої  чергової  сесії  VІІ скликання

  

Від   25  січня   2017 року                                                                №  167 

 

Про надання пільги дітям учасників бойових

дій з оплати за харчування  в ДНЗ

«Берізка» с.Рудня 

     Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  одинадцятої  чергової сесії Руднянської  сільської ради  7 скликання «Про затвердження  Порядку  встановлення  пільги з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО, за харчування   дітей  в  дошкільному   навчальному  закладі  «Берізка» с.Рудня від 23.12.2016 р. № 140, Законів України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 р. № 1603-IV та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XIІ із змінами та доповненнями, з метою посилення соціального захисту сімей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції, на підставі поданих заяв та необхідних документів  сесія  сільської  ради

В И Р І Ш И Л А : 

    1. Надати на 2017 бюджетний рік пільгу в розмірі 50% від визначеного сільською радою розміру батьківської плати за харчування у дошкільному навчальному закладах «Берізка» с.Рудня дітей військовослужбовців-учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції таким громадянам: 

   1.1. Кичі  Сергію  Миколайовичу, зареєстрованому у військовій частині А4583, (проживає  с.Рудня  , вул. Віталія Шевченка, 17 кв.1) з оплати на харчування  1 дитини: сина Кичи  Володимира Сергійовича, 14.11.2010 року народження, який відвідує ДНЗ в с.Рудня;

   1.2.  Юрченко Дмитру Олександровичу, зареєстрованому у військовій частині В0414,

 (проживає  с.Рудня  , вул. Віталія Шевченка, 12 кв.7) з оплати на харчування  1 дитини: дочки  Юрченко  Євгенії  Дмитрівни, 03.04.2014 року народження, яка відвідує ДНЗ в с.Рудня; 

1.3. Кулик  Сергію  Анатолійовичу, зареєстрований в Управлінні МВС України на Південно-західній залізниці (проживає с.Рудня , вул. Віталія Шевченка, 14 кв.11) з оплати на харчування 1 дитини: дочки Кулик  Вікторії Сергіївни, 02.04.2013 року народження, яка відвідує ДНЗ в с.Рудня; 

 3. Дане рішення направити завідуючій дошкільним навчальним закладом «Берізка» для виконання та врахування при обчисленні батьківської плати за харчування дітей громадян, зазначених в п.1 цього рішення.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

 

Сільський  голова                                                О.П.Карчевський