Про надання згоди на приватизацію жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку по вулиці Віталія Шевченка,7 с.Рудня Броварського району Київської області, що належить до комунальної власності територіальної громади с.Рудня                                                                                            

Р У Д Н Я Н С Ь К А    СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району       Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцятої  чергової   УІІ  скликання

 

    Від  25 січня  2017 року                                                                                         № 171 

 

Про надання згоди на приватизацію жилих приміщень (кімнат)

 у гуртожитку  по  вулиці Віталія Шевченка,7

 с.Рудня Броварського  району Київської області,

 що належить до комунальної власності територіальної громади с.Рудня    

Розглянувши  звернення  мешканців гуртожитку по вул. Віталія Шевченка,7 про передачу у власність займаних ними житлових приміщень, на виконання вимог Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань  житлово-комунального господарства України  16.12.2009р. за  № 396, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 29.01.2010 р.  за № 109/17404, Положенням про гуртожитки, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.04.2015р. за № 84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 р. за № 778/27223, з метою реалізації громадянами права на приватизацію житла у гуртожитках комунальної власності, сільська рада                                      

В И Р І  Ш И Л А :

1.       Залишити гуртожиток, розташований за адресою с. Рудня Броварського району, вул. Віталія Шевченка,7 в статусі «гуртожиток».

2.      Надати згоду на проведення приватизації жилих приміщень (кімнат)  у гуртожитку по вул. Віталія Шевченка,7 в  с.Рудня  Броварського району, що належить до комунальної власності територіальної громади с.Рудня,

3.      Приватизація жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку, зазначеному у п. 1 даного рішення, може здійснюватись громадянами України, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у відповідному гуртожитку, призначеному для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла. Підтвердженням відсутності іншого власного житла є відповідні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4.      Процедуру  передачі  житлових  приміщень (кімнат) гуртожитку  у власність громадян здійснювати на підставі рішення виконавчого комітету.

5.      У разі виявлення самочинного будівництва (реконструкція, перепланування,

переобладнання) жилих приміщень (кімнат), в т.ч. допоміжних (нежилих) приміщень, у гуртожитку по вул. Віталія Шевченка,7  в  с.Рудня, приведення їх у відповідність до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, технічних та санітарних вимог здійснюється за рахунок відповідних наймачів у відповідності до чинного законодавства.

           6. Рекомендувати   виконавчому комітету Руднянської  сільської ради при наданні

                дозволу на приватизацію   жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку, вказаному у п. 1

              даного рішення, отримувати  від заявників надання довідок про відсутність

              заборгованості за надані житлово-комунальні послуги у відповідних житлових

              приміщеннях .

           7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань

              планування,бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки

              підприємництва, житлово-комунального господарства.             

                       

 

                      Сільський  голова                                                   О.П.Карчевський