Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2015 рік.Малий герб України

РУДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

            Тридцять сьомої  позачергової  сесії  VІ скликання

  

15  січня  2015  року                                                     430      

  

Про  сільський  бюджет Руднянської

сільської ради  на 2015 рік.

  

          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 р.  “Про місцеве самоврядування”   частини 9 статті  75,статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України ,закону України “Про державний бюджет України на 2015 рік “, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємства, середнього та малого бізнесу  сесія  сільської  ради

 

                                        В И Р І Ш И Л А :

      1.Визначити на 2015 рік:

 -    доходи   сільського бюджету у сумі 398,7 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  353,7 тис.грн., доходи спеціального фонду  сільського   у сумі  45,0 тис. грн..,  згідно з додатком №1 цього рішення;

        -   видатки  сільського бюджету у сумі 398,7 тис. грн.. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 353,7 тис. грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 45,0 тис. грн..

      2.Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1,0 тис.грн.

    3.Затвердити  на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення:

- інша  субвенція  у сумі 207,4 тис. грн.

      4.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду     сільського   бюджету   на   2015   рік  за  їх  економічною структурою відповідно   ст..55   Закону  України    “Про    Державний    бюджет    України на 2015 рік “:

оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110 )

нарахування на заробітну плату (код 2120 )

придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ( код 2220 )

забезпечення продуктами харчування ( код 2230 )

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

соціальне забезпечення ( код 2700 )

трансферти місцевим бюджетам ( код 2620 )

      5.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському голові  отримувати у порядку, визначеному кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов`язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.                            6. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

        7. Дозволити сільському  голові протягом бюджетного періоду у виняткових випадках здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету, а також вносити зміни до бюджету в міжсесійний період з слідуючим затвердженням його на сесії сільської ради.

         8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

               9.Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 


Сільський голова
А.Т. Кадирова