Про сільський бюджет Руднянської сільської ради на 2017 рік.    РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

                                                        

                                                         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Одинадцятої чергової сесії  VІІ скликання

 

 

Від 23  грудня  2016  року                                                                                135      

 

 

Про  сільський  бюджет Руднянської

сільської ради  на 2017 рік.

 

 

                          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 р.  “Про місцеве самоврядування”   частини 9 статті  75,статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України ,закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік “, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємства, середнього та малого бізнесу  сесія  сільської  ради

 

 

                                                В И Р І Ш И Л А :

 

 

     1.Визначити на 2017 рік:

 

-    доходи   сільського бюджету у сумі 2 094,4 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1 902,4 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету   у сумі  192,0 тис. грн..,  згідно з додатком №1 цього рішення;

        

-   видатки  сільського бюджету у сумі 2 094,4 тис. грн.. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 902,4 тис. грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 192,0 тис. грн..

   

   2.Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1,0 тис.грн.

 

   3.Затвердити  на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення:

- інша  субвенція на фінансування ДНЗ «Берізка»  у сумі 1 361,166 тис. грн.

 

     4.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду     сільського   бюджету   на   2017   рік  за  їх  економічною структурою відповідно   ст..55   Закону  України    “Про    Державний    бюджет    України на 2017 рік “:

оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110 )

нарахування на заробітну плату (код 2120 )

придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів ( код 2220 )

забезпечення продуктами харчування ( код 2230 )

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

соціальне забезпечення ( код 2700 )

трансферти місцевим бюджетам ( код 2620 )

 

     5.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському голові  отримувати у порядку, визначеному кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов`язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

                           

      6. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       7. Дозволити сільському  голові протягом бюджетного періоду у встановлених законодавством випадках здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету, а також вносити зміни до бюджету в міжсесійний період з слідуючим затвердженням його на сесії сільської ради.

 

        8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

         9.Додатки № 1,3  до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

 Сільський голова                  О.П.Карчевський