Про внесення змін до Регламенту роботи Руднянської сільської ради Броварського району Київської області VIІ скликання щодо врегулювання конфлікту інтересів
              РУДНЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Сьомої  чергової  сесії     VІІ  скликання

                        31  травня  2016р                                                              №63

 

Про внесення змін до Регламенту роботи                                                                         Руднянської сільської ради    Броварського району Київської області                      VIІ скликання щодо врегулювання конфлікту інтересів 

           Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.4 ст.55, ст.59-1 Закону України                     «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України       «Про запобігання корупції»,з мтою  врегулювання  конфлікту  інтересів  під  час  прийняття  рішень сільською  радою, враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійних  комісій сільської ради,   сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

    Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту роботи Руднянської сільської ради Броварського району Київської області VIІ скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 23 листопада 2015 року № 8:

1. Доповнити   Регламент роботи ради   Розділом ХІ та ст. 69,70                                       « Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»  наступним змістом:

Конфлікт інтересів

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Сільський голова, секретар сільської ради, депутат сільської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень сільською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог частини третьої статті 69 цього Регламенту, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійні комісії  сільської ради.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

   Сільський голова, депутат сільської ради зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

3) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

4) сільський голова, депутат сільської ради зобов’язані повідомляти про виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні шляхом подання відповідної письмової заяви до сільської ради.

Указана заява подається до початку засідання сесії сільської ради на якому розглядатиметься питання, у якому виник конфлікт інтересів. Письмова заява про виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні зачитується сільським головою на засіданні сесії сільської ради перед голосуванням за питання, у якому виник конфлікт інтересів і долучається до протоколу сесії сільської ради. 

У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у сільського голови, депутата сільської ради, вказані особи не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень сільською радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

У випадку неповідомлення сільським головою, депутатом сільської ради про виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу сесії сільської ради.

Якщо неучасть сільського голови, депутата сільської ради призведе до втрати правомочності сільської ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

Пропозиції щодо форм та способів здійснення зовнішнього контролю надаються постійними комісіями  сільської ради.

Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається сільською радою.

 

2.Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійні комісії  сільської ради.      

 

            Сільський голова                                  О.П.Карчевський