Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії VІ скликання за №236 від 26 квітня 2013 року «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Рудня» 

Руднянська сільська рада

Броварського району        Київської області

                                          

Р І Ш Е Н Н Я

 п'ятнадцятої позачергової сесії   VІІ  скликання

від 07 квітня  2017 року                                                                         за № 195

 

     Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії

VІ  скликання за №236 від 26 квітня 2013 року

«Про пайову участь замовників будівництва у

розвитку інфраструктури села Рудня»

 

     З метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села Рудня відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Руднянська сільська рада -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до підпункту 2.5.1. пункту 2.5 розділу 2 та викласти в наступній редакції:

«2.5.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.5. цього Положення) – до 10% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта.

2.Внести зміни до підпункту 2.5.2. пункту 2.5 розділу 2 в наступній редакції:

«2.5.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.5. цього Положення) -     до 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта.

 

 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                О.П.Карчевський