Про внесення змін до Статуту територіальної громади села Рудня Броварського району Київської області                                                                                                                                  

РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                

                                                Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Девятої чергової  сесії VІІ скликання

 

 

 

 

 Від   19  жовтня 2016 року                                                                № 107

 

Про внесення змін до Статуту

територіальної громади села Рудня

Броварського району Київської області

   

 

Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з реєстру №440 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №4, який набрав чинності з 16 липня 2016 року, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

          1. Внести зміни до Статуту територіальної громади села Рудня Броварського району Київської області затвердженого рішенням ІІІ сесії Руднянської сільської ради VI скликання від 11 січня 2011 року № 27, зареєстрованого Броварським міськрайонним управлінням юстиції від 04.03.2011 року, а саме:

          1.1 Викласти п.3 ст.6 «Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Право комунальної власності» розділу  І «Загальні положення» в наступній редакції:

          Територіальній громаді села Рудня належить право комунальної власності на:

-приміщення Руднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів з підсобними та господарськими приміщеннями;

- приміщення амбулаторії;

- приміщення дитячого садка;

- приміщення сільської ради;

- приміщення Будинку культури з бібліотекою;

- приміщення КНС;

- водонапірна вежа і мережа водопостачання;

- очисні споруди і мережа водовідведення;

- 11 багатоповерхових будинків;

- приміщення столової;

- приміщення прального комплексу;

- приміщення бані;

- котельня;

- димова труба котельні;

- приміщення лар-магазину по вул. І. Франка;

- спортивний зал.

        

         1.2 Викласти п.5 ст.32 «Сільська рада» розділу ІІІ  «Органи та посадові особи місцевого самоврядування» в наступній редакції:

            До її складу входять 14 депутатів, які обираються жителями села терміном на п’ять років згідно чинного Законодавства.

          1.3 Доповнити п.15 ст. 32 «Сільська рада» розділу ІІІ. «Органи та посадові особи місцевого самоврядування» словами:

         Розпорядження доводяться до відома шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Руднянської сільської ради.

 1.4 Доповнити статтю 38. «Сільський бюджет», розділу V «Фінансові і бюджетні відносини в системі місцевого самоврядування»:

          - пунктом 5: Доходи (прибутки) сільської ради використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами ;

           - пунктом 6: Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників ( учасників ), членів сільської громади, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.5 Доповнити Розділ VІІІ  «Заключні положення»

          - пунктом 10: В разі припинення функціонування сільської ради  (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або передаються до доходу бюджету.

 

2.  Затвердити Статут територіальної громади села Рудня Броварського району                 Київської області з внесеними змінами та доповненнями.

 

 

 Сільський  голова           О.П.Карчевський