Про затвердження Порядку встановлення пільги з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО, за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі «Берізка» с.Рудня                             

 Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Одинадцятої  чергової  сесії    VІІ  скликання

 

Від   23 грудня   2016 року                                                           № 140

 

    Про затвердження  Порядку  встановлення  пільги

з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО,

за  харчування   дітей  в  дошкільному   навчальному

закладі «Берізка» с.Рудня

 

       Відповідно до ст.34, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 667 від 21.11.2002 р., Законів України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 р. № 1603-IV та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XIІ із змінами та доповненнями, з метою посилення соціального захисту сімей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції,  сільська  рада

                                            В И Р ІШ И Л А:     

 1. Затвердити  Порядок  встановлення  пільги з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО, за  харчування   дітей  в  дошкільних   навчальному закладі  «Берізка»  с.Рудня  що додається.

       2.  Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів даного Порядку передбачаються виключно в межах наявних фінансових ресурсів при формуванні бюджету   села  чи внесенні до нього змін і щороку затверджуються рішенням  сільської ради при затвердженні  бюджету  Руднянської   сільської  ради на відповідний бюджетний рік.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань   освіти, культури, охорони здоров’я,  материнства і дитинства та соціального захисту населення та  з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, житлово-комунального господарства.

 

Сільський    голова                                                    О.П.Карчевський

                                            

       Додаток

                                                              до рішення  Руднянської  сільської ради

                                                               від   23     грудня   2016 року № 140

Порядок 

встановлення  пільги з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО, за  харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  «Берізка»  с.Рудня

 

                                           1. Загальні положення

1.1. Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції в східних її областях, далі — АТО) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня.

В зв’язку із відсутністю повного вирішення на державному рівні питань належного соціального захисту військовослужбовців учасників АТО та членів їх сімей виникає необхідність тимчасового забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів додаткових соціальних гарантій цим категоріям громадян у частині поліпшення їх матеріально-фінансового стану.

1.2. Даний Порядок встановлення  пільги з плати батьків, учасників бойових дій в зоні АТО, за  харчування дітей в дошкільному навчальному закладі «Берізка»  с.Рудня (Далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 34, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 667 від 21.11.2002 р., Законів України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 р. № 1603-IV та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XIІ із змінами та доповненнями.

 

2. Визначення та розмір пільги

2.1. Порядок визначає надання учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції пільги з батьківської плати за відвідування дошкільних навчальних закладів дітей військовослужбовців учасників АТО за харчування дітей в дошкільних навчальному  закладі «Берізка»  с.Рудня в розмірі  50%  від визначеного  сільською радою розміру батьківської плати на   2017 рік.

 

      2.2. Наявність та розмір пільги в наступні бюджетні роки мають визначатися на підставі рішення про затвердження  сільського бюджету і Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на відповідний бюджетний період виключно в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

                 

 

 

 3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Для отримання вищезазначеної пільги заявник надає пакет документів до виконавчого комітету міської ради:

- заяву на ім’я  сільського голови;

-довідку, видану та скріплену печаткою уповноважених органів, зокрема: Міністерством оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Національною гвардією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами про участь в антитерористичній операції;

- довідку про склад сім’ї;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- копію свідоцтва про шлюб.

3.2.  Установити, що виконавчий комітет сільської ради:
- веде облік дітей військовослужбовців учасників АТО, які мають право згідно з цим Положенням на пільгу з оплати харчування дітей в дошкільних  навчальних закладах;
3.3. Установити, що бухгалтер дошкільного навчального закладу:
- щомісяця готує інформацію про фактичну вартість такого харчування та враховує ці кошти при поданні  до бухгалтерії  сільської  ради заявки на фінансування по відповідному напрямку.
 
3.4. Рішення про надання пільг учасникам АТО з оплати харчування дітей в дошкільному  навчальному закладі  «Берізка» с.Рудня  затверджується на черговому засіданні  сільської  ради. 

 

4. Система контролю та звітності щодо виконання даного Порядку

Головний  бухгалтер  сільської ради  при затвердженні звіту про виконання сільського бюджету щоквартально інформує  депутатів сільської  ради щодо кількості та обсягів наданої  пільги  наростаючим підсумком з початку року.

5. Очікувані результати

     Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, надання їм додаткових гарантій соціального за рахунок коштів  сільського  бюджету  с.Рудня.

 

Секретар  сільської  ради                                              Н.І.Макаренко