Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га. по вулиці Шкільна, в с. Рудня Броварського району Київської області 

Герб України

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Дев’ятої  чергової  сесії  VІІ  скликання

 

    Від  19  жовтня   2016 року                                                                  № 113

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га. по вулиці Шкільна, в
с. Рудня Броварського району Київської області

 

Розглянувши проект землеустрою розроблений ТОВ «Лендсервіс» щодо відведення земельної ділянки з подальшим продажем у власність у формі аукціону для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0400 га. на території Руднянської сільської ради, по вулиці Шкільна, в с. Рудня Броварського району Київської області, керуючись ст.116, 124, 127, 134 – 139, та п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.      Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400га. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Руднянської сільської ради, по вулиці Шкільній, в с. Рудня Броварського району Київської області за рахунок земель запасу, кадастровий номер земельної ділянки: 3221287601:01:008:0011, з подальшим продажем у власність у формі аукціон.

2.      Надати дозвіл ТОВ «Лендсервіс», визначеному на конкурсних умовах, провести земельні торги з продажу даної земельної ділянки.

3.      Встановити стартову ціну продажу об’єкта (лота) згідно висновку суб’єкта оціночної діяльності ФОП «Бюро Оцінок» – 36 750 грн. (тридцять шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень, 00 коп.)

4.      Внести лот до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги.

5.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                 О.П. Карчевський