Про затвердження Програми розвитку футболу та спорту в селі Рудня Броварського району                                                                                                       

 

Р У Д Н Я Н С Ь К А    СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району       Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої  сесії  УІІ  скликання

 

Від  31  травня   2016 року                                                       №68

 

    Про затвердження Програми розвитку

футболу та спорту в селі Рудня  Броварського району              

                    

         Заслухавши та обговоривши питання щодо прийняття Програми розвитку  футболу та спорту  в селі  Рудня  Броварського району на період 2016-2018 років, керуючись п.22  ст.26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ЗУ «Про фізичну культуру і спорт»  сесія  сільської  ради

                                           

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1.Затвердити Програму розвитку футболу та спорту в с. Рудня  Броварського району на 2016-2018 роки, згідно додатку.

     2. Контроль за даним рішенням покласти на постійні  комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  материнства і дитинства та соціального захисту населення та з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, житлово-комунального господарства.  

     

      

        СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                      О.П.Карчевський                                                                                    Додаток до сьомої  сесії УІІ  скликання             

№  68 від  31.05.2016р

Програма розвитку футболу та спорту в селі  Рудня

На  2016-2018 роки.

1.      Мета та основні завдання Програми.

 

Основною  метою програми є:

-          Створення необхідних умов для розвитку футболу та спорту в с.Рудня;

-          Забезпечення залучення дорослих, дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом;

-          Пропаганда здорового способу життя;

-          Залучення населення регіону до занять фізичною культурою та спортом;

-          Пропаганда фізичної культури та спорту серед різних верств населення с.Рудня.

 

Основними задачами Програми є:

-          посилення підтримки розвитку спорту та футболу в селі;

-          створення умов для залучення до занять спортом якомога більшої кількості дітей, молоді та дорослих;

-          впровадження в побут села здорового способу життя та забезпечення зайнятості їх у вільний час;

-          визначення шляхів стабільного і достатнього фінансового та матеріального забезпечення футболу та інших видів спорту в селі Рудня;

-          створення умов для залучення спеціалістів, тренерів , вдосконалення кадрового та науково-методичного забезпечення футболу та інших

-          видів спорту:

-          створення  дитячо-юнацьких    команд  з  футболу,

баскетболу, волейболу та інших видів спорту;

-           підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження

  нових організаційних форм пропаганди спорту в с. Рудня;

-           облаштування та будівництво нових спортивних майданчиків;

-          залучення бізнес структур села Рудня, пошук інвесторів для виконання даної програми через органи місцевої  виконавчої влади.

 

   2.Основні заходи забезпечення виконання Програми

        2.1.Забезпечити співпрацю ФК «Рудня» з федераціями  БРФФ, КОФФ, ФФУ та  з громадською організацією  «Дитячо-юнацька футбольна ліга  Київської області», щодо розвитку футболу та спорту в селі, використовуючи  різноманітні форми взаємодії,у тому числі шляхом укладання відповідних  договорів.

          Розширити співпрацю з ДЮСШ Броварського району та максимально використовувати  об’єкти соціальної інфраструктури спортивного спрямування  с.Рудня  для організації та проведення   спортивних змагань, турнірів, олімпіад з різних видів спорту.

   2.2.Завершити  облаштування  стадіону в с.Рудня.                                                                

   2.3.Побудувати майданчики по міні –футболу на  території Руднянської  ЗОШ- І-ІІІ ст.

  2.4.Сприяти створенню нових футбольних ,волейбольних,баскетбольних команд із  залученням до них жителів села.

  2.5. Забезпечити участь шкільних та інших команд в чемпіонатах   районного, обласного та інших значень.

  2.6. Проводити   сільські   змагання «Шкіряний м’яч» серед вуличних     команд.

  2.7.Забезпечити збірні команди с.Рудня  екіпіровкою.

  2.8.Затвердити штатну одиницю інструктора з фізичної культури.

  2.9.Створити умови для підвищення кваліфікації  тренерів.

  2.10.Систематично висвітлювати інформацію про спортивні події в селі,    районі і т.д. на сайтах с.Рудня,спортивного клубу та в інших засобах   масової інформації.

  2.11.Забезпечити медичний огляд всіх учасників змагань, а також медперсоналом при проведенні  спортивних змагань.

                3.      Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів передбачених  у  місцевому  бюджеті, коштів ФК «Рудня» з інших джерел фінансування  не заборонених чинним законодавством України.

 

     4.Програма розглянута та погоджена на засіданні Броварської міськ-        районної  громадської організації  Спортивний Клуб «Рудня».  

 

  Травень  2016  рік.