Про затвердження Програми щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2014 роціМалий герб України

РУДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять другої позачергової  сесії VІ скликання

 

 

 23 квітня 2014 року                                                                № 375

 

  Про затвердження Програми щодо

оздоровлення та літнього відпочинку

дітей у 2014  році

 

 

          Заслухавши інформацію сільського голови про Програму щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2014в с. Рудня Броварського району Київської області , керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”   сільська рада

 

                                                 ВИРІШИЛА :

 

1.    1.  Затвердити Програму  щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2014 в с. Рудня   Броварського району Київської області.

(Програма додається).

 

  2. Відповідальність за виконання Програми покдасти на члена виконкому    

  Компанець О.П., директора ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

2.    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

Сі   сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і   

       дитинства та соціального захисту населення.

                  

  

           Сільський голова                                                 А.Т.Кадирова

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 Сесією Руднянської  сільської ради

від 23.04.214 року №375

 

  

  

ПРОГРАМА

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

 

СЕЛА РУДНЯ  В 2014 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        с. Рудня

2014 рік

 

 1. Загальні положення .

 

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Особливо вразливою категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління. Турбота про здоров'я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час.

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Впродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-психологічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно існуючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, в підлітковому віці, призводять до порушення механізму саморегуляції психологічних функцій, що сприяє розвитку хронічних захворювань у дітей.

Залишається тенденція зростання числа народжених дітей - інвалідів, що вказує на несприятливі явища в комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Залишається сталою кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення і відпочинок. 

 

2. Мета і основні завдання програми

 

Головна мета програми є:

- створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення всіх дітей села Рудня;

- забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні;

Основними завданнями Програми є:

- збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні;

- забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля;

- ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним середовищем рідного краю та всієї країни;

- поліпшення матеріально технічного, науково - методичного забезпечення діяльності  Руднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

 

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством та передбачених на оздоровлення дітей. 

 

4.Очікувані результати виконання Програми

 

4.1. Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей - інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей з девіантною поведінкою;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей; 

 

5. Завдання Програми та її основні заходи

 

5.1.Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей: 

5.1.1. Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей, приділивши особливу увагу оздоровленню дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей – інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя, талановитих та обдарованих дітей. Провести семінари-наради з педпрацівникам, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Червень . 

 

5.2. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення.

 

5.2.1.Провести виконком, сесії з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

 

5.2.2. Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками та працівниками СЕС та педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень .

 

5.2.3.Вжити заходів з благоустрою спортивних майданчиків та забезпечити належні умови їх функціонування в літній оздоровчий період. 

Виконком сільської ради,

дирекціяЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень

 

5.2.4. Розробити план заходів щодо роботи на спортивних майданчиках, на стадіоні за місцем проживання в літній період із залученням вчителів з фізичного виховання та інструкторів по спорту з метою масової зайнятості дітей волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи. 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень 

5.2.5.Забезпечити функціонування пришкільного табору при Руднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень. 

5.2.6.Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і функціонуванням пришкільного табору. Підвищити відповідальність їх керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і здоров'я дітей.

Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей. 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів.

гол. лікар медамбулаторії.

Червень 

5.2.7. Поліпшити харчування дітей дошкільного віку за рахунок збільшення в раціоні свіжих овочів, фруктів та соків.

Виконком сільської ради,

завідуюча ДНЗ.

Постійно 

5.2.8. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій. 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Постійно 

5.2.9. Організовувати в пришкільному оздоровчому закладі проведення тематичних семінарів з метою творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей, а також дітей, схильних до правопорушень та із соціально незахищених категорій населення. 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Постійно  

5.2.10.Придбати путівки для оздоровлення обдарованих дітей, активістів громадського самоврядування, художньої самодіяльності та спорту. 

Виконком сільської ради.

Червень 

5.2.11.Організувати пільгове культурно-екскурсійне і транспортне обслуговування груп дітей під час канікул. 

Виконком сільської ради,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень-серпень 

5.2.12. Забезпечити підготовку інформаційно - методичних матеріалів для пришкільного дитячого оздоровчого закладу з питань організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей. 

Працівники будинку культури,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів 

5.2.13.Забезпечити проведення культурно-масових заходів для дітей і молоді у сільському будинку культури, сільському клубі, школі мистецтв, бібліотеках. 

Працівники будинку культури,

бібліотеки.

Червень-серпень 

5.2.14.Сприяти організації дозвілля дітей схильних до правопорушень. 

Працівники будинку культури,  бібліотеки.

Уповноважений дільничний інспектор. 

5.2.15.Провести батьківські збори з метою попередження правопорушень, злочинів серед дітей і підлітків під час літніх канікул. 

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень. 

5.2.16. Вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей. 

Броварський ГУ МВС України в Київській області. 

5.2.17. Забезпечити висвітлення проведення оздоровчої компанії 2014 року в міськрайонній газеті "Нове життя" 

Постійно

 

6.Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

 

6.1. Вжити заходів щодо належного медичного обслуговування дітей, профілактики захворюваності, матеріально - технічного забезпечення медичних пунктів. 

Виконком сільської ради,

гол. лікар медамбулаторії,

дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червень. 

6.2.Не допускати отримання в пришкільний дитячий табір харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно - санітарної експертизи. 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів

гол. лікар медамбулаторії.

Червень.  

6.3. Забезпечувати супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку. 

Дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів,

гол.лікар медамбулаторії.

Червень. 

 Сільський голова                                              А.Т. Кадирова

 

 

 Додаток

До Програми відпочинку та оздоровлення

Дітей села Рудня  на 2014 рік

 

Фінансове забезпечення заходів

Програми відпочинку та оздоровлення

дітей села Рудня на 2014 рік

 

Форми оздоровлення

Кількість дітей

Сума тис.грн

Джерела фінансування

Відповідальні

Пришкільні табори

25

12,0

Залучені кошти

 Виконком сільської ради

Оздоровлення за межами Київської області

15

30,0

Залучені кошти батьків

Дирекція ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Оздоровлення за межами Київскої області (придбання путівок)

15

37,8

Кошти місцевого бюджету

Виконком сільської ради

Оздоровлення за межами Київскої області дітей сиріт

 

2

4,0

Кошти місцевого бюджету

Виконком сільської ради

Оздоровлення учнів Чорнобильської категорії

40

105,0

Залучені кошти

Чорнобильській відділ РДА Дирекція школи

Проведення екскурсій, відвідування театрів, музеїв походів,

80

3,0

Змішане фінансування

Виконком сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 А.Т.Кадирова