Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»                                                                                  

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцятої  позачергової  сесії  VІІ  скликання

Від   07   квітня   2017 року                                                              №194

 Про  схвалення  проекту  рішення                                                                            сільської ради «Про добровільне об’єднання                                            територіальних громад»

       Відповідно  до  частини 3  статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад”, розглянувши проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад”,  підготовлений  спільною робочою групою з підготовки проектів рішень, щодо добровільного об’єднання територіальних громад, результати громадських обговорень,    сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.      Схвалити проект рішення  Руднянської  сільської  ради «Про добровільне об’єднання  територіальних громад»  підготовлений  спільною робочою групою, разом із планом  організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Жердова, Тарасівка, Покровське, Підлісся, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Жердівської  сільської ради, села Бобрик, Гайове, Бобрицької сільської ради, села Шевченкове, Шевченківської  сільської ради, села Рудня, Руднянської сільської ради, села Красилівка, Красилівської сільської ради, селища Велика Димерка, Великодимерської селищної ради у Великодимерську селищну територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Велика Димерка (проект рішення та план заходів додаються).

2.  Подати проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних  громад” до Київської  обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Сільський  голова                                             О.П.Карчевський


                                                                                     ПРОЕКТ

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

Р І Ш Е Н Н Я

_________________сесії  VІІ  скликання

Від   «__»_______   2017 року                                                          № _____

Про добровільне об’єднання                                                                                    територіальних громад

       Відповідно  до статей  2, 4, 6, 7   Закону  України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад,  сесія  Руднянської   сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.     Об’єднатися  з територіальними громадами  сіл Жердова,  Тарасівка, Покровське,  Підлясся, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Жердівської  сільської ради, села Бобрик, Гайове, Бобрицької сільської ради, села Шевченкове, Шевченківської  сільської ради, села Рудня, Руднянської сільської ради, села Красилівка, Красилівської сільської ради, селища Велика Димерка, Великодимерської селищної ради у Великодимерську селищну територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Велика Димерка .

2.     Повноваження сільської ради, сільського голови,  депутатів сільської ради припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

3.     Правонаступником всього майна, прав та обов’язків  Руднянської  сільської  ради визнати  Великодимерську  селищну територіальну громаду з дня набуття повноважень.

4.     Затвердити план заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

Сільський  голова                                             О.П.Карчевський


Додаток 1 до рішення   Руднянської сільської ради від __ _______ ____ р.         № ________

 

План

організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

Мета

Назва заходу

Організація  роботи спільної робочої групи щодо добровільного об'єднання територіальних громад

Забезпечити подання роз'яснувальних матеріалів з питань об'єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет. На офіційному сайті Великодимерської селищної ради створити рубрику присвячену питанням об'єднання територіальних громад. Кожної середи проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об'єднання територіальних громад.

Забезпечення діяльності апарату виконавчих органів об'єднанної  територіальної громади та їх структурних підрозділів

Розробити проект Статуту  Великодимерської селищної територіальної громади. Розробити організаційну структуру, штатний розпис та розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу ради. Визначити населенні пункти об'єднаної територіальної громади в яких обирається староста. Підготувати відповідні Положення та Посадові інструкції. Провести інвентаризацію майна.

Забезпечення якості та доступності публічних, адмінистративних послуг, що надають в об'єднанній територіальній громаді

Підготувати проект плану надання адміністративних послуг у Великодимерській  селищній  територіальній громаді з максимальним наближенням їх до жителів віддалених сіл об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити стабільний соціально-економічний розвиток об'єднанної територіальної громади

Розробити стратегію соціально-економічного розвитку громади, схему планування території громади генеральних планів населених пунктів. Розробити проекти Стратегічного плану розвитку Великодимерської обєднанної територіальної громади згідно з визначеними пріоритетними завданнями.

Розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного сполучення віддалених населених пунктів з центром об'єднонної громади

Підготувати матеріали щодо залучення на конкурсній основі перевізників, які будуть надавати послуги по перевезенню пасажирів. Підготувати розрахунок щодо встановлення економічно обгрунтованого тарифу для пасажирів.

Збереження та розвиток мережі об’єктів охорони здоров'я, підвищення якості медичного обслуговування (особливо закладів з надання первиної медичної допомоги)

Розрахувати кошториси витрат на об'єкти охорони здоров'я: виконання поточних та капітальних ремонтів, придбання медичного обладнання та інвентаря, забезпечення засобами для надання первинної  медичної допомоги.

Збереження та розвиток мережі обєктів дошкільної та загальної освіти. Забезпечення річного доступу громадян об’єднанної громади до якісної освіти. Збереження мережі закладів культури

Розрахувати кошториси витрат на: поточні та капітальні ремонти будівель, покращення матеріально технічної бази закладів освіти,культури. Придбання меблів інвентаря та обладнання.

Створення умов для здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту

Розрахувати кошториси витрат на поточні та капітальні ремонти існуючих спортивних обєктів, створення нових.

Розвиток земельних відносин, створеня умов для раціонального використання земельних ресурсів

Підготувати план заходів щодо проведення інвенраризації земель, встановлення меж населених пунктів, розробки нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів. Вжити заходів щодо забеспечення права на першочергове отримання земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями відповідних населених пунктів.

Забезпечення захисту конституційних прав та законних інтересів мешканців обєднанної громади, охорона громадського порядку та максимальної доступності населення в отриманні кваліфікованої первиної допомоги

На базі існуючих громадських формувань з охорони правопорядку «Захист», «Самооборона» створити нові ФОГП у всіх населених пунктах об'єднанної територіальної громади. Підготувати програму з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та надання первинної допомоги в об'єднаній територіальній громаді.

Розвиток інформаційного простору, формування надійної системи зв'язку влади з громадськістю обєднанної громади

Сформувати підрозділ із забезпечення інформаційної політики громади. Організація роботи єдиної системи місцевих петицій. Розглянути питання щодо використання існуючої газети «Великодимерська Громада» – як ЗМІ об'єднаня громад.

Захист майнових інтересів об'єднанної територіальної громади

З дня набрання чинності рішення про утворення об’єднаної територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчудження, передачі в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об'єктів комунальної власності територіальних громад що об'єдналися. Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них соціальних служб. Звернутися до Київської обласної ради та Броварської районої ради Київської області щодо передачі у комунальну власність об'єднанної територіальної громади майна і техніки для забеpпечення надання якісних послуг населення.