№ 1 від 05.01.2013

ПРОТОКОЛ №
Засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства
і дитинства та соціального захисту населення


від «»  2013 р.

Присутні члени комісії :
  1.  
  2.  

Порядок денний:
  1.  
  2.  

СЛУХАЛИ:


ВИРІШИЛИ :Голова комісії Циба В.П.
Секретар комісії Компанець Ю.Г.